“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Công văn
Danh sách 7 Công văn do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-11-2018 Công văn số 8611/UBND-GD của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
30-01-2018 Công văn số 82/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền về việc đính chính Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện.
30-01-2018 Công văn số 82/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền về việc đính chính Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện.
30-01-2018 Công văn số 83/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền về việc đính chính Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017của HĐND huyện.
30-01-2018 Công văn số 83/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền v/v đính chính Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017của HĐND huyện.
30-01-2018 Công văn số 83/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền về việc đính chính Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017của HĐND huyện.
22-01-2018 Công văn số 04/HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc đính chính nội dung nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới).
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
13,516,769 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner