“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 117 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
19-12-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.
19-12-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
19-12-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu.
19-12-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về dự toán ngân sách huyện năm 2019.
19-12-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2019.
14-12-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
14-12-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2019.
14-12-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2017.
14-12-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
14-12-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về kết quả giám sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.
14-12-2018 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
14-12-2018 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
14-12-2018 Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
14-12-2018 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2019.
14-12-2018 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2019.
14-12-2018 Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-12-2018 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
13-12-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
13-12-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 huyện Phú Vang.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
12,859,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner