“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           HĐND thị xã Hương Trà           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do HĐND thị xã Hương Trà ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2018 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
14-12-2018 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
14-12-2018 Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
14-12-2018 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2019.
14-12-2018 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2019.
14-12-2018 Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-12-2018 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,931,826 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner