“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           HĐND huyện Phong Điền           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 17 văn bản do HĐND huyện Phong Điền ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
14-12-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2019.
14-12-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2017.
14-12-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
14-12-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về kết quả giám sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.
18-07-2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
18-07-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019.
18-07-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
18-07-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2017.
18-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về giao rừng, đất rừng do UBND tỉnh chuyển giao cho UBND huyện Phong Điền quản lý để giao cho người dân các xã quản lý, bảo vệ và sử dụng.
18-07-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
18-07-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
30-01-2018 Công văn số 82/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền về việc đính chính Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện.
30-01-2018 Công văn số 82/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền về việc đính chính Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện.
30-01-2018 Công văn số 83/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền về việc đính chính Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017của HĐND huyện.
30-01-2018 Công văn số 83/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền v/v đính chính Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017của HĐND huyện.
30-01-2018 Công văn số 83/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền về việc đính chính Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017của HĐND huyện.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,892,641 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner