“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 57 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.
07-12-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.
07-12-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Hùng.
07-12-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Hùng.
07-12-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020”.
07-12-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017.
07-12-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.
07-12-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Thiên Định.
07-12-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
07-12-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi và mức phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
07-12-2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Ngọc Nam.
07-12-2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Ngọc Nam.
07-12-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Quốc Hùng.
07-12-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Quốc Hùng.
07-12-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
07-12-2018 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn.
07-12-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế.
07-12-2018 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
12,892,468 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner