“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           HĐND huyện A Lưới           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 22 văn bản do HĐND huyện A Lưới ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
19-12-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.
19-12-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
19-12-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu.
19-12-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về dự toán ngân sách huyện năm 2019.
19-12-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2019.
11-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về phát triển kinh tế tập thể huyện A Lưới đến năm 2025.
11-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện A Lưới đến năm 2020.
11-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
11-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
11-07-2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện.
11-07-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Hồ Sỹ Hòa.
11-07-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.
11-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017.
26-01-2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2016.
26-01-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Xuân Trăng.
26-01-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Hồ Đàm Giang.
26-01-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Đàm Giang.
26-01-2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Pi Loong Mái.
26-01-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Phan Duy Khanh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
12,892,659 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner