“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           HĐND thị xã Hương Thủy           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 2 văn bản do HĐND thị xã Hương Thủy ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
10-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,892,533 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner