“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           HĐND huyện Phú Vang           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 3 văn bản do HĐND huyện Phú Vang ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
13-12-2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 huyện Phú Vang.
03-07-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
14,334,931 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner