“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           HĐND huyện A Lưới           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do HĐND huyện A Lưới ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
18-12-2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về dự toán ngân sách huyện năm 2020.
18-12-2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2020.
18-12-2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.
08-08-2019 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về thông qua phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2019 - 2021.
16-07-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
16-07-2019 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.
16-07-2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện.
15-07-2019 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2018.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
14,335,365 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner