“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 5294 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 153 văn bản
 
Bảo hiểm 7 văn bản
 
Cải cách hành chính 81 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 97 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương 10 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 35 văn bản
 
Chính sách xã hội 5 văn bản
 
Công chứng 6 văn bản
 
Công nghệ thông tin 5 văn bản
 
Công nghiệp 83 văn bản
 
Công Thương 10 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 25 văn bản
 
Đất đai 34 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 163 văn bản
 
Đấu giá - Đấu thầu 9 văn bản
 
Đấu thầu 1 văn bản
 
Đầu tư 82 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng 162 văn bản
 
Doanh nghiệp 14 văn bản
 
Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác 1 văn bản
 
Đối ngoại 8 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 195 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 70 văn bản
 
Giao thông vận tải 33 văn bản
 
Hộ tịch 1 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình 49 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông 74 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 240 văn bản
 
Lao động - TB và XH 52 văn bản
 
Lao động việc làm 18 văn bản
 
Lĩnh vực khác 154 văn bản
 
Môi trường 69 văn bản
 
Năng lượng 7 văn bản
 
Ngân hàng 1 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản 229 văn bản
 
Nông nghiệp 7 văn bản
 
Nông nhgiệp - PTNT 97 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội 16 văn bản
 
Phát triển nhà và đô thị 19 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt 44 văn bản
 
Quốc phòng 34 văn bản
 
Quốc tịch - Hộ tịch - Hộ khẩu 5 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 173 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 106 văn bản
 
Tài chính 180 văn bản
 
Tài chính - Giá cả 396 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản 49 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 35 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 76 văn bản
 
Thủ tục hành chính 23 văn bản
 
Thực phẩm - Dược phẩm 5 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 180 văn bản
 
Thương mại 23 văn bản
 
Tiếp dân - Khiếu nại - Tố cáo 32 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 58 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 1521 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước 41 văn bản
 
Tư pháp 6 văn bản
 
Tư pháp - Pháp luật 103 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 208 văn bản
 
Xây dựng pháp luật 50 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh 8 văn bản
 
9,731,597 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner