“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 5461 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 153 văn bản
 
Bảo hiểm 10 văn bản
 
Cải cách hành chính 86 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 101 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương 10 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 35 văn bản
 
Chính sách xã hội 5 văn bản
 
Công chứng 6 văn bản
 
Công nghệ thông tin 6 văn bản
 
Công nghiệp 84 văn bản
 
Công Thương 11 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 26 văn bản
 
Đất đai 43 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 165 văn bản
 
Đấu giá - Đấu thầu 9 văn bản
 
Đấu thầu 1 văn bản
 
Đầu tư 88 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng 169 văn bản
 
Địa giới hành chính 1 văn bản
 
Doanh nghiệp 18 văn bản
 
Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác 1 văn bản
 
Đối ngoại 11 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 200 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 70 văn bản
 
Giao thông vận tải 38 văn bản
 
Hộ tịch 1 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình 53 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông 76 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 248 văn bản
 
Lao động - TB và XH 62 văn bản
 
Lao động việc làm 26 văn bản
 
Lĩnh vực khác 158 văn bản
 
Môi trường 77 văn bản
 
Năng lượng 8 văn bản
 
Ngân hàng 2 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản 232 văn bản
 
Nông nghiệp 7 văn bản
 
Nông nhgiệp - PTNT 106 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội 16 văn bản
 
Phát triển nhà và đô thị 19 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt 46 văn bản
 
Quốc phòng 35 văn bản
 
Quốc tịch - Hộ tịch - Hộ khẩu 5 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 173 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 111 văn bản
 
Tài chính 195 văn bản
 
Tài chính - Giá cả 411 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản 53 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 36 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 80 văn bản
 
Thủ tục hành chính 23 văn bản
 
Thực phẩm - Dược phẩm 5 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 204 văn bản
 
Thương mại 24 văn bản
 
Tiếp dân - Khiếu nại - Tố cáo 33 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 64 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 1533 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước 41 văn bản
 
Tư pháp 7 văn bản
 
Tư pháp - Pháp luật 108 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 220 văn bản
 
Xây dựng pháp luật 53 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh 9 văn bản
 
10,384,292 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner