“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2009 : 397 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 13 văn bản
 
Bảo hiểm 1 văn bản
 
Cải cách hành chính 4 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 11 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương 1 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 2 văn bản
 
Công chứng 2 văn bản
 
Công nghiệp 3 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 5 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 15 văn bản
 
Đấu giá - Đấu thầu 1 văn bản
 
Đầu tư 1 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng 3 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 13 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 19 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông 5 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 17 văn bản
 
Lĩnh vực khác 7 văn bản
 
Môi trường 1 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản 21 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt 2 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 21 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 8 văn bản
 
Tài chính - Giá cả 30 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản 5 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 2 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 1 văn bản
 
Thực phẩm - Dược phẩm 1 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 16 văn bản
 
Tiếp dân - Khiếu nại - Tố cáo 1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 69 văn bản
 
Tư pháp - Pháp luật 15 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 5 văn bản
 
Xây dựng pháp luật 1 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 75 văn bản.
13,731,352 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner