“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2017 : 391 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 6 văn bản
 
Bảo hiểm 4 văn bản
 
Cải cách hành chính 9 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 13 văn bản
 
Công nghệ thông tin 1 văn bản
 
Công nghiệp 1 văn bản
 
Công Thương 5 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 1 văn bản
 
Đất đai 18 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 7 văn bản
 
Đầu tư 13 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng 12 văn bản
 
Địa giới hành chính 4 văn bản
 
Doanh nghiệp 5 văn bản
 
Đối ngoại 6 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 9 văn bản
 
Giao thông vận tải 10 văn bản
 
Hộ tịch 1 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình 4 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông 5 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 17 văn bản
 
Lao động - TB và XH 16 văn bản
 
Lao động việc làm 8 văn bản
 
Lĩnh vực khác 12 văn bản
 
Môi trường 17 văn bản
 
Năng lượng 1 văn bản
 
Ngân hàng 2 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản 5 văn bản
 
Nông nhgiệp - PTNT 17 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội 5 văn bản
 
Phát triển nhà và đô thị 1 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt 2 văn bản
 
Quốc phòng 2 văn bản
 
Quốc tịch - Hộ tịch - Hộ khẩu 1 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 1 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 6 văn bản
 
Tài chính 44 văn bản
 
Tài chính - Giá cả 25 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản 12 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 2 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 8 văn bản
 
Thực phẩm - Dược phẩm 1 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 55 văn bản
 
Thương mại 4 văn bản
 
Tiếp dân - Khiếu nại - Tố cáo 3 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 12 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 57 văn bản
 
Tư pháp 2 văn bản
 
Tư pháp - Pháp luật 9 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 17 văn bản
 
Xây dựng pháp luật 6 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh 3 văn bản
 
14,375,002 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner