“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2019 : 62 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 2 văn bản
 
Công nghệ thông tin 1 văn bản
 
Công nghiệp 1 văn bản
 
Đất đai 2 văn bản
 
Đầu tư 2 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng 1 văn bản
 
Địa giới hành chính 3 văn bản
 
Doanh nghiệp 1 văn bản
 
Giao thông vận tải 1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 2 văn bản
 
Lao động - TB và XH 1 văn bản
 
Lĩnh vực khác 1 văn bản
 
Môi trường 1 văn bản
 
Nông nhgiệp - PTNT 11 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội 1 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 1 văn bản
 
Tài chính 4 văn bản
 
Tài chính - Giá cả 2 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 1 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 2 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 26 văn bản
 
Tư pháp - Pháp luật 2 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 3 văn bản
 
12,328,389 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner