“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Phát triển kinh tế xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 22 văn bản thuộc lĩnh vực Phát triển kinh tế xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-01-2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung mọi nỗ lực, nâng cao vai trò và trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 2019.
27-12-2017 Quyết định số 3039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
25-12-2017 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
15-12-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
13-12-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
09-12-2017 Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
23-12-2016 Quyết định số 3333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
20-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
19-12-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
16-12-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
15-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
15-12-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
09-09-2016 Quyết định số 2114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
10-08-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của huyện Phong Điền.
31-12-2014 Quyết định số 2830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
19-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
14-03-2014 Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
24-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,964,521 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner