“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Phát triển nhà và đô thị  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 19 văn bản thuộc lĩnh vực Phát triển nhà và đô thị:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-02-2017 Quyết định số 348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Danh mục cây xanh kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
21-09-2016 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
15-08-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016 - 2020.
27-05-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn thị trấn Sịa.
07-09-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình thực hiện khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
22-07-2014 Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
22-07-2014 Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
27-06-2014 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc thông qua đồ án đề nghị quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
27-01-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
12-12-2013 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc Trung ương.
29-11-2013 Quyết định số 2603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị A Lưới mở rộng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
26-11-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2013 - 2030).
26-11-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Sịa (giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030).
25-10-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch xã Điền Lộc, huyện Phong Điền theo định hướng đô thị loại V.
25-10-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
03-07-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
07-06-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua Quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân liên vùng thị trấn Phong Điền, Phong Thu, Phong Hoà, định hướng đến năm 2020.
21-05-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQCĐ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.
17-04-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Thuận An mở rộng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,937,120 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner