“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quốc phòng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 38 văn bản thuộc lĩnh vực Quốc phòng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-10-2019 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.
23-10-2018 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019.
02-02-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.
07-10-2017 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.
16-02-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017.
29-03-2016 Quyết định số 610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
22-03-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2016.
22-02-2016 Chỉ thị số 10/2016/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho lực lượng vũ trang huyện năm 2016.
22-02-2016 Chỉ thị số 09/2016/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2016.
14-01-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2016.
12-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016.
14-04-2014 Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến dân quân tự vệ năm 2014 và xây dựng chính quy nơi làm việc của Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn.
21-03-2014 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2014.
20-12-2013 Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
28-10-2013 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014.
15-03-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2013.
28-02-2013 Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2013.
20-02-2013 Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2013.
02-01-2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2013.
20-03-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2012.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,955,532 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner