“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tổ chức bộ máy nhà nước  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 41 văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức bộ máy nhà nước:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-10-2015 Quyết định số 2067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử ông Nguyễn Văn Mạnh kiêm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.
04-08-2015 Quyết định số 1494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
25-04-2015 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Đình Phòng.
18-08-2014 Quyết định số 1677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
18-07-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ biên chế công chức năm 2014 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh.
10-03-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc bổ sung khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện.
15-01-2014 Quyết định số 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Ngọc Tuấn.
15-01-2014 Quyết định số 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Hồ Thế Hùng.
15-01-2014 Quyết định số 102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Đoàn Quang Sơn.
15-01-2014 Quyết định số 101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Quốc Huy.
15-01-2014 Quyết định số 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Văn Thanh.
23-12-2013 Quyết định số 2784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011-2016.
23-12-2013 Quyết định số 2783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
23-12-2013 Quyết định số 2782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011-2016.
13-12-2013 Quyết định số 2709/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011-2016.
12-11-2013 Quyết định số 2395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban điều hành đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng.
12-11-2013 Quyết định số 2393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển tên gọi thôn thành tổ dân phố của thị trấn Sịa.
24-10-2013 Quyết định số 2159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hải Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
04-10-2013 Quyết định số 1977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mẫu Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa điện tử tại UBND huyện/thị xã/thành phố.
23-09-2013 Quyết định số 1896/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,540,983 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner