“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tư pháp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-11-2019 Quyết định số 69/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.
01-11-2019 Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-07-2017 Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
22-02-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-12-2016 Quyết định số 3460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cộng tácviên kiểm tra vănbản tỉnh Thừa Thiên Huế.
09-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
04-11-2016 Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
16-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ¬trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
23-12-2013 Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,963,392 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner