“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công Thương  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 16 văn bản thuộc lĩnh vực Công Thương:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2019 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
22-07-2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế.
19-04-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về điều kiện, phương pháp đánh giá, công nhận chợan toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
09-01-2018 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý điều hành, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
28-12-2017 Quyết định số 106/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế.
14-07-2017 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
19-05-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành công thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
08-05-2017 Quyết định số 920/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí Chợ văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
05-05-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
29-12-2016 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc về tăng cường công tác quản lý điều hành, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
27-10-2015 Quyết định số 2220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015.
07-08-2015 Quyết định số 1546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
24-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
02-07-2014 Quyết định số 1384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thừa Thiên Huế.
19-12-2013 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý điều hành bình ổn giá, ổn định thị trường cuối năm 2013 và phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
28-06-2013 Quyết định số 1208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu và Quy hoạch định hướng mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,937,239 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner