“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 175 văn bản thuộc lĩnh vực Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-10-2019 Quyết định số 2648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tại các khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.
11-02-2019 Quyết định số 375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch.
05-07-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.
11-10-2016 Quyết định số 2430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Phát triển xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
09-09-2016 Quyết định số 2114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
13-10-2015 Quyết định số 2101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực đồi Vọng Cảnh và vùng phụ cận.
21-09-2015 Quyết định số 1902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Quy hoạch cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
07-09-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình thực hiện khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
24-06-2015 Quyết định số 1174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
20-04-2015 Quyết định số 725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và thực hiện quy hoạch nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
24-10-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
09-10-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết mạng lưới giao thông vận tải huyện Quảng Điền đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
22-07-2014 Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
22-07-2014 Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
27-06-2014 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc thông qua đồ án đề nghị quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
18-06-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2013 - 2015) thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.
14-03-2014 Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
14-03-2014 Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền thông qua Đề án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền đến năm 2020.
31-12-2013 Quyết định số 2915/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Điền đến năm 2020.
18-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của thị xã Hương Trà.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,955,352 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner