“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 36 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-09-2019 Quyết định số 2266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
31-08-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.
27-03-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình 135 cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.
23-12-2013 Quyết định số 2785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về trợ giúp các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
09-09-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015”.
13-08-2011 Nghị quyết số 2G/2011/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về việc xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2011-2015.
13-08-2011 Nghị quyết số 2Đ/2011/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015.
20-12-2010 Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.
09-12-2010 Nghị quyết số 15e/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2011 đến năm 2015.
09-12-2010 Nghị quyết số 15d/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2011.
05-10-2010 Quyết định số 1846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015.
29-05-2010 Quyết định số 1012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban công tác người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế.
13-05-2010 Quyết định số 897/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc banh hành Quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2010.
05-05-2010 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2010.
28-01-2010 Quyết định số 224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2010.
20-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế.
19-01-2010 Quyết định số 137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-01-2010 Quyết định số 82/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người nghèo năm 2010.
17-09-2009 Quyết định số 1989/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các đối tượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ và mức chi phục vụ công tác thu gom.
13-01-2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh và tăng cường công tác chuyên môn cho cán bộ theo dõi công tác lao động, thương binh và xã hội cấp xã, phường, thị trấn.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,955,349 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner