“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Xuất, nhập cảnh  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Xuất, nhập cảnh:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-03-2019 Quyết định số 697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Ngoại vụ bảo lãnh các đối tượng người nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.
19-06-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
12-06-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
12-06-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
12-06-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-06-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài về việc riêng của cán bộ, công chức, viên chức huyện Phú Lộc.
02-06-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.
02-06-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
24-11-2014 Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế.
02-10-2014 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
24-05-2011 Công văn số 1925/UBND-ĐN của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Hướng dẫn quy trình cử cán bộ lãnh đạo đi công tác nước ngoài.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,964,551 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner