“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Xây dựng pháp luật  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 56 văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng pháp luật:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện ban hành đến 01 tháng 01 năm 2017.
07-12-2017 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.
07-12-2017 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.
07-08-2017 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
13-07-2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
13-07-2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
13-12-2016 Quyết định số 46/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực pháp luật: Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
09-12-2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.
06-08-2015 Quyết định số 1509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 và Quyết định 1332/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
19-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện ban hành từ năm 2000 - 2013.
12-12-2013 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014.
11-12-2012 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013.
20-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.
14-12-2011 Nghị quyết số 3D/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010.
09-12-2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012.
29-08-2011 Quyết định số 27/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 hết hiệu lực pháp luật.
11-08-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010.
18-07-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
21-06-2011 Chỉ thị số 16/2011/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn huyện.
14-06-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn huyện.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,937,261 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner