“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Thể thao - Du lịch  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 253 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-02-2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-02-2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
19-01-2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Thừa Thiên Huế.
07-12-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh và đặt tên đường phố tại thành phố Huế, đợt IX năm 2018.
07-12-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế.
05-12-2018 Quyết định số 69/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
26-10-2018 Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế.
26-10-2018 Quyết định số 58/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
24-10-2018 Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lập thành tích tại các giải thể thao trong nước.
05-10-2018 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.
30-07-2018 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý loại hình kinh doanh karaoke di động.
30-07-2018 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý loại hình kinh doanh karaoke di động.
30-07-2018 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-07-2018 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
12-07-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
26-06-2018 Quyết định số 1388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 4, Mục II, Phần B, Điều 1 Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
04-06-2018 Quyết định số 1230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lăng Vĩnh Thanh (phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà).
04-06-2018 Quyết định số 1229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích Đền thờ 27 liệt sỹ Ấp Tư - Mỹ Thủy (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy).
04-06-2018 Quyết định số 1228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lăng Trường Mậu (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà).
04-06-2018 Quyết định số 1227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lăng Trường Thanh (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà).
Chuyển tới trang:  /13     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,328,367 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner