“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cải cách hành chính  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 91 văn bản thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-10-2019 Quyết định số 2637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số điều của quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017.
28-12-2018 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
07-12-2018 Quyết định số 2847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.
03-10-2018 Quyết định số 2179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2018 - 2019.
14-12-2017 Quyết định số 2904/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.
12-12-2017 Quyết định số 2877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp của Trung tâm Hành chính công tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
11-12-2017 Quyết định số 2870/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Hành chính cấp tỉnh, huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
07-11-2017 Quyết định số 2642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
07-11-2017 Quyết định số 2642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
23-06-2017 Quyết định số 1416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh.
23-06-2017 Quyết định số 1416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh.
03-05-2017 Quyết định số 873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.
31-03-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
09-12-2016 Quyết định số 3173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017.
15-08-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020.
31-03-2016 Quyết định số 639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
08-01-2016 Chỉ thị số 06/2016/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.
18-12-2015 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
08-12-2015 Quyết định số 2845/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016.
21-09-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Đông.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,963,444 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner