“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 41 văn bản thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-10-2019 Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.
26-09-2019 Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
04-03-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.
13-02-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.
25-12-2017 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
09-12-2017 Quyết định số 100/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
22-12-2016 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
25-12-2015 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
25-11-2015 Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.
29-10-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện Phong Điền.
10-06-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng huyện Nam Đông.
30-01-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-12-2014 Chỉ thị số 39/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV.
03-01-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
11-11-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.
05-11-2013 Quyết định số 2326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh.
28-12-2012 Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
27-12-2012 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
20-11-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng huyện Phú Lộc.
05-06-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,937,324 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner