“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông - Lâm - Thủy sản  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 241 văn bản thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-08-2019 Quyết định số 1969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nam Hòn Đèo.
04-07-2019 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
24-05-2019 Quyết định số 1253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh.
23-04-2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để thực hiện Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Thừa Thiên Huế.
23-04-2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương chuyển loại rừng.
19-04-2019 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
07-12-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020”.
29-05-2018 Quyết định số 1136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định tạm thời về trình tự lập, phê duyệt kế hoạch thu, chi, nghiệm thu và thanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trừng rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
21-05-2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
18-09-2017 Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vường giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
26-07-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý và thực thi pháp luật thủy sản tại địa bàn, cơ sở trong toàn tỉnh.
26-07-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý và thực thi pháp luật thủy sản tại địa bàn, cơ sở trong toàn tỉnh.
14-03-2017 Quyết định số 814/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện Phong Điền.
09-02-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
03-08-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
29-06-2016 Quyết định số 1464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thành lập thí điểm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
09-05-2016 Quyết định số 944/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020.
08-04-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020.
04-11-2015 Quyết định số 2557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu Bảo vệ thủy sản Đầm Hà Trung, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang.
30-10-2015 Quyết định số 2472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu Bảo vệ thủy sản Doi Trộ Kèn, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.
Chuyển tới trang:  /13     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,552,680 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner