“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kế hoạch - Chương trình  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 53 văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Chương trình:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-08-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020.
20-07-2017 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018.
14-07-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.
11-07-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện.
12-08-2016 Quyết định số 1914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
19-12-2014 Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2015.
19-12-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2015.
18-12-2014 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015.
19-12-2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2013.
06-03-2012 Quyết định số 330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án quy hoạch năm 2012.
18-02-2012 Quyết định số 236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012.
13-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc 6 tháng đầu năm 2012.
12-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về Kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
05-01-2011 Quyết định số 22/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2011.
05-04-2010 Quyết định số 620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2010.
14-01-2010 Quyết định số 82/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người nghèo năm 2010.
11-12-2008 Nghị quyết số 11l/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009.
11-12-2008 Nghị quyết số 11k/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2009.
12-12-2007 Nghị quyết số 9i/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008.
12-12-2007 Nghị quyết số 9h/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,964,525 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner