“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 187 văn bản thuộc Lĩnh vực khác:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện.
16-07-2019 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.
12-07-2019 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2020.
09-07-2019 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.
09-07-2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
09-07-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.
19-01-2019 Quyết định số 139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”.
14-12-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
07-12-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh.
07-12-2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.
07-12-2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
18-07-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019.
18-07-2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
16-07-2018 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về kết quả giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra các cấp từ năm 2015 - 2017.
16-07-2018 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về kết quả giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra các cấp từ năm 2015 - 2017.
16-07-2018 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019.
16-07-2018 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019.
12-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.
12-07-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
12-07-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3, thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,937,118 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner