“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 84 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-11-2019 Quyết định số 2810/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2019.
27-05-2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế.
27-05-2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
13-05-2019 Quyết định số 1162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2020 và giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
28-12-2018 Quyết định số 3096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ bổ sung của tỉnh năm 2018.
27-03-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tôm chua Huế.
09-02-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020”.
09-02-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020”.
07-11-2017 Quyết định số 2640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2018.
07-11-2017 Quyết định số 2636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020.
01-06-2017 Quyết định số 1173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển thương hiệu các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
23-02-2017 Quyết định số 362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
20-02-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế.
26-12-2016 Quyết định số 3360/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
09-12-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
13-07-2016 Quyết định số 1623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế”.
23-06-2016 Quyết định số 1410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
17-05-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.
12-05-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương.
12-05-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,964,515 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner