“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công chứng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Công chứng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-10-2019 Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-06-2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
05-10-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
15-10-2009 Quyết định số 2240/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng.
29-04-2009 Quyết định số 890/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
03-12-2008 Quyết định số 8100/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc ban hành quy trình, thủ tục, lệ phí chứng thực.
27-11-2008 Chỉ thị số 34/2008/CT-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác chứng thực trên địa bàn Huyện.
03-08-2007 Chỉ thị số 34/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,964,546 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner