“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đấu giá - Đấu thầu  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Đấu giá - Đấu thầu:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-05-2009 Quyết định số 1098/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
13-08-2008 Quyết định số 1830/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
10-10-2007 Công văn số 4508/UBND-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đính chính Quyết định số 1989/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2007 về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản và phân cấp quản lý tài sản nhà nước trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
11-09-2007 Quyết định số 1989/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản và phân cấp quản lý tài sản nhà nước trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
09-11-2006 Quyết định số 2564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống xói lở bờ sông Truồi đoạn qua xã Lộc Điền, Lộc An, huyện Phú Lộc.
03-11-2006 Quyết định số 2524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An. (Hợp phần 1 – giai đoạn 1 của công trình chống xói lở bờ biển Hải Dương – Thuận An – Hòa Duân).
31-10-2006 Quyết định số 2502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.
10-01-2006 Quyết định số 58/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định giá tối thiểu phần diện tích đất ở để tổ chức đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu qui hoạch Trung tâm Kiểm Huệ, thành phố Huế.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,964,593 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner