“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Bảo hiểm  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Bảo hiểm:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-10-2017 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế và công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
30-06-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
30-06-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
30-06-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
10-12-2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
19-12-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện.
28-11-2011 Chỉ thị số 17/2011/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc chấn chỉnh việc thực hiện Luật Bảo hiểm Xã hội và Luật Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện.
24-11-2011 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
17-06-2009 Quyết định số 1219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo.
29-05-2007 Quyết định số 1265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,964,850 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner