“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Khoáng sản  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 54 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Khoáng sản:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-01-2018 Quyết định số 291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hủy bỏ Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
24-08-2017 Quyết định số 1918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.
11-08-2017 Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
13-07-2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.
21-06-2017 Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
21-06-2017 Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
05-06-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Quy định Quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế".
05-06-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Quy định Quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế".
31-03-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
31-03-2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
31-03-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
31-03-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
25-03-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
16-06-2016 Chỉ thị số 10/2016/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Lộc.
05-12-2015 Chỉ thị số 66/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
21-09-2015 Quyết định số 1902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Quy hoạch cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
31-12-2014 Quyết định số 2839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời quản lý khai thác cát, sỏi ở lòng sông theo mô hình cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
19-11-2014 Quyết định số 2464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
18-11-2014 Chỉ thị số 18/2014/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc chấn chỉnh tình trạng khai thác, kinh doanh cát, sỏi trái phép trên địa bàn huyện.
13-05-2014 Quyết định số 962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,964,813 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner