“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Phòng chống thiên tai bão lụt  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 48 văn bản thuộc lĩnh vực Phòng chống thiên tai bão lụt:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-09-2018 Quyết định số 1963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế.
06-09-2018 Quyết định số 1962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế.
24-11-2017 Quyết định số 97/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
08-11-2017 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt.
02-12-2016 Quyết định số 3066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn tàu, thuyền trên biển; tai nạn máy bay; tai nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
21-09-2016 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
15-06-2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.
25-09-2015 Chỉ thị số 13/2015/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng nổ năm 2015.
15-06-2015 Quyết định số 1088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
28-03-2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2015.
11-09-2013 Quyết định số 1782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế.
21-08-2012 Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về triển khai công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012.
06-08-2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012.
12-07-2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011.
24-02-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
24-12-2010 Quyết định số 2672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định tạm thời một số định mức chi cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, trong thời gian xảy ra bão lụt.
28-07-2010 Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010.
20-07-2010 Quyết định số 1303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Dự án "Nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai khu vực miền Trung Việt Nam" do JICA tài trợ tại Thừa Thiên Huế.
16-07-2010 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010.
16-07-2010 Quyết định số 1292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,937,183 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner