“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tiếp dân - Khiếu nại - Tố cáo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 36 văn bản thuộc lĩnh vực Tiếp dân - Khiếu nại - Tố cáo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-01-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
15-12-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.
07-12-2017 Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
20-10-2017 Quyết định số 91/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.
09-08-2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.
09-08-2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.
18-01-2016 Quyết định số 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại của tỉnh.
27-08-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
27-08-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục công bố Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
20-08-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh.
18-05-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
13-04-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang ban hành Quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân huyện và nơi Tiếp công dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
03-04-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành Quy định việc tiếp nhận, xử lý và trách nhiệm tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện.
26-01-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và nơi tiếp công dân ở địa bàn thành phố Huế, các thị xã, các huyện thuộc tỉnh.
17-10-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân.
23-05-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
28-04-2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật tiếp công dân.
20-01-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.
18-11-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn huyện.
25-10-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn huyện.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,937,087 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner