“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Dân số - Kế hoạch hoá gia đình  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 26 văn bản thuộc lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hoá gia đình:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-09-2017 Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
15-08-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016 - 2020.
05-02-2016 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2016 - 2020.
30-05-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách về Dân số và kế hoạch hoá gia đình.
05-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2013 - 2017 và định hướng đến năm 2020.
28-02-2012 Quyết định số 305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
23-02-2012 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tăng cường chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình.
13-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc thông qua Đề án Giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giai đoạn 2011-2015.
21-11-2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống công tác Dân số và kế hoạch hóa gia đình (26/12/1961-26/12/2011).
31-10-2011 Quyết định số 2236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2011-2015.
06-10-2011 Quyết định số 2093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động phát triển, can thiệp sớm bệnh, tật ở thai nhi và sơ sinh giai đoạn 2011-2015.
13-08-2011 Nghị quyết số 2D/2011/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.
29-01-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2011 - 2015.
08-12-2010 Chỉ thị số 40/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2010.
22-12-2009 Quyết định số 2820/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 4043/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình.
13-10-2009 Quyết định số 2227/QĐ -UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020.
24-04-2009 Quyết định số 853/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009 - 2015, định hướng đến năm 2020.
09-04-2009 Nghị quyết số 7c/2009/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2009 - 2015, định hướng đến năm 2020.
19-01-2009 Quyết định số 154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
03-11-2008 Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,937,268 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner