“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Tiền lương  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Tiền lương:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-09-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND thị xã Hương Thủy ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
28-07-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phong Điền.
21-05-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của UBND huyện A Lưới ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động huyện A Lưới.
13-05-2014 Quyết định số 1498/2014/QĐ-UBND của UBND thị xã Hương Thủy ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
18-12-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
28-06-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua Bưu điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
03-06-2013 Quyết định số 457/2013/QĐ-UBND của UBND thị xã Hương Trà về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
15-12-2009 Quyết định số 2763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định mức chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ, bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
28-12-2007 Quyết định số 2940/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn.
18-05-2006 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức Hội nghị các cấp.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,964,624 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner