“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thông tin - Truyền thông  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 91 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin - Truyền thông:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-05-2019 Quyết định số 1273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
27-05-2019 Quyết định số 1273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
06-05-2019 Quyết định số 1099/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Đổi mới nâng cao năng lực bưu điện văn hóa xã phục vụ dịch vụ hành chính công.
29-12-2018 Quyết định số 75/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế.
06-12-2018 Quyết định số 70/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.
16-11-2018 Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định sử dụng Hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
19-10-2018 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với các cơ quan thông tấn, báo chí.
03-10-2018 Quyết định số 2179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2018 - 2019.
13-08-2018 Quyết định số 1784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
22-01-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
15-12-2017 Quyết định số 101/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên H uế.
13-10-2017 Quyết định số 2371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
09-10-2017 Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
28-09-2017 Quyết định số 2240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh sách mã định danh các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
28-08-2017 Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
12-05-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt các đường dây, cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
04-05-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng tải và phát sóng trên các trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
31-03-2017 Quyết định số 635/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
26-12-2016 Quyết định số 3360/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
20-12-2016 Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạo lập và sử dụng hồ sơ điện tử, thẻ điện tử trong giao dịch thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,540,760 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner