“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đối ngoại  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Đối ngoại:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-08-2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
28-08-2017 Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-07-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-07-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
12-06-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-05-2017 Quyết định số 1152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hội nhập quốc tế thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-05-2017 Quyết định số 1152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hội nhập quốc tế thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-06-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, trình tự tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-03-2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh một số hoạt động trong công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
10-08-2011 Quyết định số 1630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
03-03-2006 Quyết định số 659/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Thừa Thiên Huế.
23-01-2006 Quyết định số 259/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Việc Phê duyệt Điều lệ Của Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,937,107 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner