“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lao động việc làm  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 28 văn bản thuộc lĩnh vực Lao động việc làm:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
12-04-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
15-08-2017 Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017 - 2020.
15-08-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020.
14-07-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
13-07-2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020.
13-07-2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020.
13-07-2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017 - 2020.
13-07-2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017 - 2020.
12-06-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
15-08-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016 - 2020.
14-03-2016 Quyết định số 492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Tỉnh Thừa Thiên Huế - Năm 2016.
15-04-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
13-03-2013 Quyết định số 517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2013.
14-08-2012 Quyết định số 1469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2012.
16-12-2011 Nghị quyết số 3D/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015.
15-07-2011 Quyết định số 1464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án Giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015.
04-05-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2011.
11-03-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn.
26-11-2010 Quyết định số 2453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,964,697 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner