“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nhgiệp - PTNT  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 128 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nhgiệp - PTNT:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-01-2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019.
17-12-2018 Quyết định số 72/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
20-11-2018 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh.
15-10-2018 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm thực thi pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng.
14-09-2018 Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
25-08-2018 Quyết định số 1889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2025.
14-08-2018 Quyết định số 1799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020.
17-07-2018 Quyết định số 1572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020.
17-07-2018 Quyết định số 1572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020.
16-07-2018 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc thông qua Đề án xây dựng cánh đồng mẫu vùng lúa trọng điểm và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.
16-07-2018 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc thông qua Đề án xây dựng cánh đồng mẫu vùng lúa trọng điểm và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.
28-05-2018 Quyết định số 1113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.
06-04-2018 Quyết định số 741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020.
13-03-2018 Quyết định số 586/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố số liệu tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.
30-01-2018 Công văn số 83/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền v/v đính chính Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017của HĐND huyện.
30-01-2018 Công văn số 83/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền về việc đính chính Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017của HĐND huyện.
30-01-2018 Công văn số 83/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền về việc đính chính Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017của HĐND huyện.
05-01-2018 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020.
09-12-2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016.
08-12-2017 Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
11,986,721 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner