“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Phát triển kinh tế xã hội (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Phát triển kinh tế xã hội được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2017 Quyết định số 3039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
25-12-2017 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
15-12-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
13-12-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
09-12-2017 Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,337,067 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner