“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài chính (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 44 văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2017 Quyết định số 3100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2018.
19-12-2017 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc thông qua dự toán và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2018.
15-12-2017 Quyết định số 102/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
15-12-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2018.
15-12-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về dự toán ngân sách huyện năm 2018.
08-12-2017 Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.
08-12-2017 Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các cơ quan liên quan.
08-12-2017 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
08-12-2017 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
08-12-2017 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.
07-12-2017 Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-09-2017 Quyết định số 2268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
11-09-2017 Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-08-2017 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
25-08-2017 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế.
22-08-2017 Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
07-08-2017 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
27-07-2017 Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước tỉnh Thừa thiên Huế.
20-07-2017 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2016.
13-07-2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,396,345 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner