“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công Thương (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Công Thương được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2017 Quyết định số 106/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế.
14-07-2017 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
19-05-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành công thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
08-05-2017 Quyết định số 920/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí Chợ văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
05-05-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,352,423 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner