“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Thể thao - Du lịch (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua Đề án Nâng cao chất lượng làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Phong Điền giai đoạn 2017 - 2020.
15-12-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua Đề án phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020.
13-12-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông phát triển Du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến năm 2030.
07-12-2017 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
01-11-2017 Quyết định số 92/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
09-10-2017 Quyết định số 2332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế.
01-09-2017 Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế đối với trường hợp gộp tuyến tham quan.
21-08-2017 Công văn số 5978/UBND-VH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
16-08-2017 Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
16-08-2017 Công văn số 5908/UBND-TP của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
11-08-2017 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020.
26-07-2017 Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 7 Quy chế hoạt động và tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
20-07-2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc thông qua Đề án phát triển dịch vụ - du lịch huyện Phú Lộc giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030.
14-07-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
14-07-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
14-07-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
31-03-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,742,298 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner