“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cải cách hành chính (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2017 Quyết định số 2904/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.
12-12-2017 Quyết định số 2877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp của Trung tâm Hành chính công tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
11-12-2017 Quyết định số 2870/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Hành chính cấp tỉnh, huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
07-11-2017 Quyết định số 2642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
07-11-2017 Quyết định số 2642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
23-06-2017 Quyết định số 1416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh.
23-06-2017 Quyết định số 1416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh.
03-05-2017 Quyết định số 873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.
31-03-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,352,420 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner