“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2017 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường và nâng cao chất lượng công tác Thanh tra trên các lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực.
15-12-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2018.
09-12-2017 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành nghị quyết bổ sung nội dung Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.
09-12-2017 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.
25-08-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện.
14-07-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.
14-07-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, giai đoạn 2010 - 2016.
11-07-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện.
11-07-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện.
28-04-2017 Quyết định số 849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.
03-01-2017 Công văn số 02/HĐND-TH của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
03-01-2017 Công văn số 01/HĐND-TH của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,336,653 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner