“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2017 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020.
19-12-2017 Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.
15-12-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
15-12-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
15-12-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
20-07-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017.
14-07-2017 Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017.
14-07-2017 Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017.
11-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
11-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
06-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.
06-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.
06-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.
05-07-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.
05-07-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.
16-03-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc thông qua Đề án xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025.
10-01-2017 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,396,848 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner